Nhà Lãnh Đạo Này Đã Học Được Gì Về Cuộc Sống Từ 10 Học Sinh Mẫu Giáo

0
1045

Nhiều năm trước đây, tôi đã đến thăm trường mầm non mà nhà thờ của tôi điều hành, bao gồm một lớp mẫu giáo. Buổi sáng tôi lén nhìn tôi nhận thấy cả 10 đứa trẻ đang ngồi trong một vòng tròn nắm tay nhau. Giáo viên của họ, Autumn, mời tôi tham gia cùng họ trong buổi cầu nguyện buổi sáng. Tôi rất vui mừng làm điều đó, tôi ngồi giữa hai cô gái xinh xắn, một cô gái có mái tóc vàng xoăn dài, người còn lại đeo kính và một miếng vá trên một mắt. Khi những đứa trẻ cầu nguyện, thì Thiên Chúa nhắc nhở tôi về một số bài học quan trọng trong cuộc sống.

Autumn cầu nguyện trước rồi sau đó mỗi đứa trẻ cầu nguyện theo vòng tròn, hết lần này đến lần khác. Từ những tiếng nói nhỏ bé của họ đến những lời cầu nguyện.

Cảm ơn Ngài, Giê-su.

Con cầu nguyện cho con nòng nọc của con.

Giê-su ơi, xin hãy giúp con cá của con. Con có hai con cá và vây của một con cá sắp đứt và con kia có nhiều đốm.

Con cầu nguyện cho bà con đang bị ung thư.

Giê-su ơi, con cầu nguyện rằng những chú chó con của con sẽ sống và bố mẹ con sẽ cho con giữ lại một con.

Và sau đó điều này thực sự chạm đến trái tim tôi.

Chúa Giê-su ơi, ngày mai mẹ con được nghỉ. Con thực sự muốn dành thời gian với Mẹ. Con biết bà ấy bận, nhưng làm ơn hãy để bà ấy dành thời gian cho con.

Trong năm phút sau khi nghe lời 10 đứa trẻ 6 tuổi cầu nguyện, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang nhắc nhở tôi về những bài học trong cuộc sống này:

Sau khi lắng nghe lời cầu nguyện từ 10 đứa trẻ sáu tuổi, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang nhắc nhở tôi về những bài học trong cuộc sống này.

 • Khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa không nhìn vào sự hùng biện trong lời nói của chúng ta, mà là sự trung thực của trái tim chúng ta.
  • Nhưng Ðức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ðừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Ðức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” Sa-mu-en 1 16:7
 • Không có chủ đề nào vượt quá giới hạn khi chúng ta cầu nguyện.
 • “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” – Mát thêu7:7-8
 • Trẻ em cần sự nuôi dưỡng chỉ có thể đến từ thời gian với gia đình.
 • Isaia 26:3 nói rằng, “Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.” Gấp gáp là trái ngược với hòa bình hoàn hảo mà Chúa đang đề cập.
 • “và Ngài bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” – Mátthêu 18:3
 • Những đứa trẻ muốn có thời gian với cha mẹ hơn bất cứ điều gì khác.
 • Tôi không bao giờ được phép có một lịch trình bận rộn để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng như nắm tay những đứa trẻ sáu tuổi trong khi chúng cầu nguyện.
 • Tôi ước tôi có nhiều đức tin đơn giản của một đứa trẻ.

Hôm nay, hãy tìm cơ hội để Chúa dạy cho bạn về những gì thực sự có ý nghĩa, ngay cả từ một đứa trẻ!

Nguồn:https://www.leadlikejesus.com/blog/what-leader-learned-about-life-10kindergarteners

Người dịch: An Hòa