Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 31 – Phúc Cho Những Tâm Hồn Nghèo Khó

0
618

“Từ thân phần giàu sang, Ngài đã trở thành nghèo khó để ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.(2 Cor 8, 9) Làm thế nào mà chúng con có thể biến đổi cách cụ thể sự nghèo khó tâm hồn qua một nếp sống thật sự có ảnh hưởng đến cuộc đời chúng con. ” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :