Tôi Sẽ Làm Việc, Khi Trời Còn Sáng

0
156

“… Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.” (Gio-an 9:1-5, KJV)

Chúa Giê-su đưa ra lời tuyên bố này để đáp lại mối quan tâm của các môn đồ Ngài. Cũng như nhiều người nhầm lẫn về tình trạng thế giới hàng ngày, các giải pháp cho các vấn đề thế giới không chắc chắn vì mọi việc dường như không có hồi kết; sau khi một vấn đề được giải quyết, thì một vấn đề khác lại xảy ra. COVID-19 đã gây bất ổn cho toàn thế giới. Trước khi covid được giải quyết, thì các biến thể đột biến đã xuất hiện với những biến thể phụ. “Có khi nào nó sẽ không bao giờ kết thúc không?” là một câu hỏi chân thành của bất kỳ cư dân nào trên trái đất.

Chúa Giê-su trả lời theo cách thông thường của Ngài để trả lời các câu hỏi. Nếu tôi hiểu rõ cách Ngài trả lời, đừng bận tâm đến những gì bạn không biết, thay vào đó hãy đối mặt với những gì bạn đã cam kết thực hiện trong khi bạn có thể.

Trong Sách Công vụ Tông Đồ 1: 6-8, các môn đồ bị chính quyền thời đó làm phiền và tranh luận xem ai cai trị? Họ đã có khả năng rủi ro từ bỏ các nhiệm vụ trước mắt họ. Nhưng Chúa Giê-su đã hướng họ đến mục tiêu mà họ đang được mời gọi.

“Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Sách Công Vụ Tông Đồ 1:8, KJV).

Dưới đây là một vài điểm cần rút ra từ những đoạn Kinh Thánh này:

  1. Đừng quá quan tâm đến những vấn đề xung quanh bạn hay những công việc cần phải hoàn thành.
  2. Bạn cần biết những gì đã được giao cho bạn – Nếu bạn nghi ngờ hãy đặt câu hỏi để làm rõ.
  3. Hãy làm việc – Một cách siêng năng
  4. Tập trung vào công việc của bạn
  5. Làm việc với tinh thần khẩn trương
  6. Luôn có một khoảng thời gian để dành cho mọi công việc.

Trong Lãnh Đạo Như Giêsu, chúng tôi tin rằng công việc là một phước lành từ Chúa. Công việc không nên bị sợ hãi, bởi vì những gì bạn sợ hãi sẽ làm bạn kiệt sức. Lao động có nghĩa là để được yêu thích. Điều này nên được tiếp cận tốt khi chúng ta theo đuổi ước mơ của mình với mong muốn đạt được những thành tựu to lớn. Đức tin của chúng ta nên được kết nối với công việc của chúng ta. Công việc là cơ hội để thờ phượng, chúng ta được kêu gọi để phụng sự Thiên Chúa bằng cuộc sống của mình. Không có sự phân chia giữa Chủ Nhật và Thứ Hai, cũng không có sự phân chia giữa thiêng liêng và thế tục. Trọng tâm của chúng ta không phải là cảm nhận của chúng ta mà là hướng tới sứ mệnh mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Chúa tạo ra chúng ta để lao động và thờ phượng. Vì vậy, lao động là chính là sự thờ phượng!

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mát-thêu 20:28, KJV)

 “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mác-cô 10:45).

Sự lãnh đạo của Chúa Giê-su được tóm lược chính là sự lãnh đạo dùng để phục vụ người khác trong khi được phục vụ. Ngài đặt mình vào công việc, ngay cả sự hy sinh đến chết của Ngài miễn là Chúa Cha hài lòng.

Chúng ta đã được mời gọi để phục vụ; công việc của chúng ta nên cung cấp các dịch vụ tuyệt vời. Mục đích tối thượng chính là sự lao động của chúng ta nên là sự tôn vinh Thiên Chúa.

Nguồn: https://leadlikejesus.com/blog/i-will-work-while-its-day/