5 Đặc Điểm Của Một Nhà Lãnh Đạo Thành Công

0
272

Một số người có tài đặc biệt trồng cây, giữ cho cây khỏe tốt và những người khác thì không. Những người này có thể trồng cây và hoa phát triển mạnh mẽ với cuộc sống, màu sắc và sống động. Các nhà lãnh đạo cũng rơi vào hai loại. Những người thành công và ngược lại. Vậy một số đặc điểm chung của các nhà lãnh đạo thành công là gì? Tôi tin rằng những chuyện đã xảy ra trong hội thánh đầu tiên đã cho chúng ta manh mối về những đặc điểm của một nhà lãnh đạo thành công.

Trong công vụ tông đồ 1, Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên thế gian để chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta và sau đó sống lại từ cõi chết.

Bốn mươi ngày sau khi Ngài sống lại, Ngài đã hứa ban Thánh Thần cho những người theo Ngài (Công vụ tông đồ 1.8) và sau đó lên trời để cùng trị vì với Chúa Cha (Công vụ tông đồ 1.9). Đây là một vài câu thơ đầu tiên chỉ ra một số đặc điểm của một nhà lãnh đạo thành công.

Vậy các nhà lãnh đạo thành công đã làm gì?

Họ rất nghiêm túc trong vai trò của mình. Chúa Giêsu đã ban sứ mệnh lớn trong Công vụ 1.8 để đến với những người không biết Chúa Kitô. Các nhà lãnh đạo thành công tận dụng tuyệt đối những món quà để giúp hội thánh hoàn thành sứ mệnh tuyệt vời đó.

Họ lãnh đạo với một tinh thần khẩn trương. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, hai Thiên Thần xuất hiện và nhắc nhở những người dõi theo Ngài lên trời rằng Ngài sẽ trở lại giống như cách Ngài đến (vs 11). Một nhà lãnh đạo thành công sẽ lãnh đạo và hành động với tinh thần khẩn trương khi biết rằng thời gian của mình trên thế gian là hữu hạn và Chúa Giêsu có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Họ tìm cách để sống trong quyền năng của Thánh Thần. Chúa Giêsu đã hứa với hội thánh rằng Ngài sẽ ban thần khí Chúa Thánh Thần (vs 8). Và, sách Công vụ ghi lại công việc của Ngài qua thần khí trong hội thánh đầu tiên. Một nhà lãnh đạo thành công biết rằng ông không thể lãnh đạo chỉ với năng lực của bản thân. Thay vào đó, ông sẽ tìm cách phó thác công việc hằng ngày của mình trong Chúa Thánh Thần.

Một nhà lãnh đạo thành công biết rằng ông không thể lãnh đạo chỉ với năng lực của bản thân.

Họ cố tình tìm cách khám phá ý Chúa trong các mối quan hệ. Một trong những quyết định đầu tiên mà hội thánh thời kỳ đầu đưa ra là phân biệt ý Chúa về việc thay thế Giu-đa. Họ biết rằng hội thánh cần các nhà lãnh đạo ngoan đạo để dẫn dắt. Một nhà lãnh đạo thành công sẽ không tìm kiếm sự cầu phước lành của Chúa sau khi ông thực hiện một động thái lãnh đạo. Thay vào đó, ông sẽ tìm cách phân biệt ý Chúa và tìm kiếm hướng đi của mình trước khi tiến về phía trước. Ông sẽ sử dụng bốn trụ cột này khi ông tìm kiếm ý Thiên Chúa: Kinh thánh, cầu nguyện / bình yên, ý thức/ hoàn cảnh chung và lời khuyên khôn ngoan.

Họ hướng trái tim của mình về tình yêu đối với Chúa Giêsu. Trong câu 24, Lu-ca viết điều này ngay trước khi họ thay thế Giuđa, “Lạy Chúa, Ngài biết tất cả tình yêu của chúng con.” Tình yêu của họ chỉ tập trung vào Chúa Giêsu. Các nhà lãnh đạo thành công cũng sẽ làm như vậy. Họ sẽ lựa chọn đặt tình cảm của mình không phải trên thành công, một hội thánh lớn, hay sự tung hô, nhưng là làm hài lòng Ngài.

Hãy đọc Công vụ 1 hôm nay như một lời nhắc nhở về những gì Thiên Chúa tìm kiếm ở một nhà lãnh đạo thành công.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/5-traits-flourishing-leader

Người dịch: An Hòa