Bạn Có Muốn Hạnh Phúc Không?

0
675

Tất cả những tin tức đang rút cạn sự sống của chúng ta. Cho dù đó là tin tức về dịch COVID hay là những tin tức khác, thì nó chỉ gây thêm thất vọng. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng họ đang trải qua cảm giác này buồn chán, căng thẳng, vân vân … Câu hỏi của tôi là “Bạn có muốn hạnh phúc không?”

Cuộc sống đã dạy tôi rằng hạnh phúc sẽ luôn thay đổi và có liên quan đến việc mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp như thế nào đối với tôi vào lúc này hay không. Các nhà tâm lý học nói rằng “hạnh phúc là“ những đánh giá của con người về cuộc sống của họ và bao gồm cả những đánh giá nhận thức về sự hài lòng và những đánh giá về tâm trạng và cảm xúc ”(Kesebir & Diener, 2008). Thậm chí rằng điều đó có thể hút sự sống ra khỏi bạn.

Vài năm trước, Kirk Franklin đã viết một bài hát có tựa đề “Wanna Be Happy?” Tiền đề của bài hát là sự thật có thể làm tổn thương chúng ta hoặc sự thật có thể thay đổi chúng ta. Bạn có thể hát theo nếu bạn biết giai điệu hoặc xem trên YouTube.

Sự thật có thể làm tổn thương chúng ta hoặc sự thật có thể thay đổi chúng ta.

Đây là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng cuộc sống có thể khác đi nhưng chúng ta nhất định phải hạnh phúc!

Sau đây là lời bài hát bằng tiếng anh:

I just wanna be happy
But if I keep on doing the things
That keep on bringing me pain
There’s no one else I can blame
If I’m not happy
Wasted time but now I can see
The biggest enemy is me
So I’m not happy

Chorus: If you’re tired of being the same
If you’re tired of things not changing
It’s time for you to get out the way
Don’t get stuck in how you feel

But if I keep on giving my heart
For people to tear apart
The healing will never start
So I can be happy
Will I ever be happy
It’s so easy to complain
Addicted to the pain
You give you heart, they push it away (But I got good news for ya)
Jesus knows just how you feel
Just let Him take the wheel
The love you need, he already gave (But the question is)

Do you wanna be happy (Took a long time but I’m ready)
I just wanna be happy (Thank you Lord, every day ask yourself)
Do you wanna be happy (Yes, pull over, let him drive)
I just wanna be happy
Jesus, please take the wheel of my life. I really do wanna be happy!!

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/do-you-wanna-be-happy

Người dịch: Anna Như Quỳnh