Làm Thế Nào Để Dẫn Dắt Người Của Bạn Đến Với Chúa Giêsu Kitô

0
669

Một phụ nữ tình cờ gặp được Chúa Giêsu

Có một sự việc được mô tả chi tiết trong Phúc âm của Thánh Gio-an(Chương 4: 4-43), nơi Chúa Giê-su mệt mỏi gặp một người phụ nữ Sa-ma-ri địa phương, khi Ngài ngồi xuống bên cạnh, được biết đến như là, “giếng của ông Gia-cóp” ở Sa-ma-ri. Cô ấy thường được gọi là, “người phụ nữ ở giếng nước”

Do đó, Người phải băng qua Sa-ma-ri. Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. (Gio-an 4: 4-9; ESV).

Cô đã chọn cách trò chuyện một cách đầy hiếu kỳ với Chúa Giê-su qua những câu hỏi thăm dò cho Ngài. Dựa trên những câu trả lời của Ngài, thì cô ấy đã kết luận rằng, “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ” (Gio-an 4: 19). Sau đó, xuyên suốt cuộc trò chuyện, khi cô ấy nói với Chúa Giêsu rằng, “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến,” thì Chúa Giêsu đã tiết lộ cho cô ấy rằng Ngài ấy chính là Đấng Mê-si-a (câu trích dẫn 25- 26).

Một người phụ nữ đầy chủ động

Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:“Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?”Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. (Gio-an 4: 28-30).

Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê (Gio-an 4: 39-43).

Khi nghe lời tuyên bố của Chúa Giê-su rằng Ngài là Đấng Mê-si, nàng đã hành động ngay lập tức để đi và đưa những người dân trong thị trấn của mình đến gặp và nghe Chúa Giê-su truyền giảng trước khi Ngài có thể rời đi—có thể nàng đã bỏ lại vò nước(câu 28) gần Chúa Giêsu để ngầm ý là nàng sẽ quay lại, hoặc nàng nghĩ là nàng sẽ chạy vào thành để thông báo nhanh hơn nếu không có bình nước.

Một khi bạn nhận thấy cơ hội để mở rộng vương quốc của Thiên Chúa, hãy hành động ngay lập tức.

Thành Tích đáng chú ý

  1. Cô ấy không đợi bất cứ ai nói mà đi tìm người dân trong thành của cô ấy và đưa họ đến với Chúa Giêsu ngay lập tức. Một khi cô nhận ra rằng họ cần phải nghe Ngài, cô đã hành động. Các nhà lãnh đạo hành động ngay khi họ thấy cần.
  2. Cô ấy phát đi một thông điệp về Chúa Giê-su cho tất cả những người dân trong thành.
  3. Thông điệp của cô đã thu hút mọi người đến với Chúa Giêsu Ki-tô đầy hiệu quả. Người dân trong thành đã tin cô và thực hiện chuyến đi để gặp Chúa Giêsu. “Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm” (câu 39).
  4. Khi dẫn người dân trong thành đến với Chúa Giêsu, cô ấy để Chúa Giêsu thực hiện phần còn lại. Sau khi nghe lời giảng từ Chúa Giêsu, họ đã nói với cô ấy rằng“Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”” (câu 42).

Cuộc gặp gỡ đầy ơn phúc của những người dân trong thành của cô với Chúa Giêsu Ki-tô đã trở thành hiện thực vì những hành động và thông điệp đầy nhanh chóng của người phụ nữ, người đã gặp Chúa Giê-su ở giếng nước. Cô ấy đã giành được quyền được gọi là “người phụ nữ đã dẫn dắt cả thành của cô ấy đến với Chúa Giêsu Ki-tô” thay vì chỉ được danh xưng là, “người phụ nữ ở bên bờ giếng.”

Một bài học cho các nhà lãnh đạo

Là những nhà lãnh đạo, chúng ta có thể học hỏi từ người phụ nữ ấy: Một khi bạn nhận thấy cơ hội để mở rộng vương quốc của Thiên Chúa, hãy hành động ngay lập tức. Nếu bạn hành động, như người phụ nữ này, có thể bạn sẽ trải nghiệm sự vui sướng khi mang toàn bộ “thị trấn” của bạn đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô; những việc còn lại hãy phó thác cho Chúa Giêsu.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/how-lead-your-people-jesus-christ

Người dịch: Anna Như Quỳnh