Chúa Giêsu Giải Thích Làm Thế Nào Để Thấu Hiểu Được Ngài

0
828

Các tông đồ thất bại trong việc tìm hiểu Giêsu

Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh. Đức Giê-su bảo các ông: “Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Xa-đốc.” Các môn đệ nghĩ thầm rằng: “Tại chúng ta không đem bánh.” Nhưng, biết thế, Đức Giê-su nói: “Sao anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh, người đâu mà kém tin vậy? Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ chuyện năm chiếc bánh nuôi năm ngàn người sao? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu giỏ? Rồi chuyện bảy chiếc bánh nuôi bốn ngàn người nữa? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu thúng? Tại sao anh em không hiểu rằng Thầy chẳng có ý nói về bánh, khi Thầy nói: Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Xa-đốc?” Bấy giờ các ông mới hiểu là Người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pha-ri-sêu và Xa-đốc. (Mát-thêu 16:5-12, ESV).

Khi các tông đồ nghe Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Xa-đốc.”, họ đã hiểu lầm Chúa Giêsu và nghĩ rằng Ngài khuyên nhủ họ bởi vì họ quên mang đem theo bánh. Cũng bởi chính sự hiểu lầm này, họ đã vượt qua cảm giác tội lỗi và lo lắng về thất bại nhỏ của mình khi mang đến một vài mẩu bánh mì.

“Tại sao anh em không hiểu rằng…?” Chúa Giêsu đã nói khi đứng trước các tông đồ của Ngài. Trong khi họ cảm thấy đầy tội lỗi và lo lắng, Giêsu đã dành thời gian để giải thích cho các tông đồ về việc làm thế nào để hiểu được Ngài.

Chúa Giêsu giải thích

Tất cả chúng ta đều muốn tìm hiểu Chúa Giêsu và muốn thấu hiểu Ngài nhiều hơn. Vì thế mà, thật khôn ngoan khi dành sự chú ý vào những gì Ngài đã nói với các tông đồ của Ngài về việc tìm hiểu Ngài. Chúa Giêsu đã giải thích với các tông đồ rằng họ thiếu hai điều cần thiết để hiểu ông.

  1. Bối cảnh: Đầu tiên, khi Ngài khuyên nhủ họ khi nói rằng, “Người đâu mà kém tin vậy!”, Chúa Giêsu đã liên kết sự thiếu hiểu biết của các tông đồ với sự thiếu niềm tin vào Ngài. Chính đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu sẽ là bối cảnh đúng đắn để tìm hiểu Ngài.
  2. Phạm vi: Thứ hai, khi Ngài hỏi các tông đồ rằng: “Anh em không nhớ chuyện năm chiếc bánh nuôi năm ngàn người sao…,” Chúa Giêsu ngụ ý rằng, nếu họ nhớ về những gì Ngài đã làm trong sự lo lắng của họ, họ có thể sẽ hiểu Ngài, và không còn cảm giác tội lỗi hay mặc cảm chỉ bởi vì thiếu sót quên đem vài mẩu bánh mì. Ghi nhớ về những gì mà Chúa Giêsu đã làm sẽ cung cấp cho chúng ta về tầm ảnh hưởng phạm vi mà Ngài có thể làm.

… hãy chú ý đến những gì mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài về việc tìm hiểu Ngài

Chúa Giêsu đã mong muốn các tông đồ làm gì?

Dựa trên những gì mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, khi sự việc xảy ra, Chúa Giêsu mong các môn đệ có thể nói với Ngài rằng, “Lạy Chúa, chúng con quên mang bánh mì cùng với chúng ta, nhưng bởi vì Ngài đã có thể cung cấp thức ăn cho năm ngàn người với chỉ năm chiếc bánh, chúng con không hề có bất cứ thắc mắc nào về việc thiếu một vài mẩu bánh mì, khi Ngài ở bên cạnh chúng con. Chúng con tin tưởng Ngài, thưa Chúa. Khi cần thiết, Ngài có thể ban phước lành để những hòn đá này trở thành bánh mì.”

Để trả lời cho câu hồi đáp của các môn đệ ở trên, thay vì Chúa Giêsu nói rằng: “Người đâu mà kém tin vậy!”, Ngài có thể trả lời rằng, “Ta khen ngợi đức tin của con vào Ta và trí nhớ về những điều kì diệu mà ta đã làm giữa các an hem. Niềm tin của con sẽ được hồi đáp.”

Làm thế nào để nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu Kitô

Sự thất bại trong việc hiểu về Chúa Giêsu Kitô của các tông đồ khiến cho các ông đắm chìm trong cảm giác không cần thiết của tội lỗi và lo lắng. Thậm chí ngày hôm nay, các tín hữu, người không hiểu được hay hiểu nhầm sự giảng giải của Ngài trong Kinh Thánh có thể trải qua những cảm giác tội lỗi và lo lắng trong mối tương quan của họ với Chúa Giêsu Kitô.

Bài học trên của Chúa Giêsu với các tông đồ của Ngài có thể giúp chúng ta ngày nay để thấu hiểu hơn Lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh – đầu tiên, đặt niềm tin nơi Ngài, và sau đó hãy ghi nhớ về những gì mà Ngài đã làm, khi cố gắng để tìm hiểu về Ngài.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/jesus-explains-how-understand-him

Người dịch: Anna Như Quỳnh

Chú thích của người dịch:

“O thou of little faith” – “Người đâu mà kém tin vậy!” là câu trích dẫn từ đoạn Kinh Thánh sau: (“thou” là từ tiếng anh cổ, hiện không còn dùng nhiều, được thay thế bởi từ “you” trong hầu hết các ngữ cảnh).

Đức Giê-su đi trên mặt nước (Mc 6,45-52; Ga 6,16-21)

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”