Lời xin lỗi hiệu quả

0
1883

Lời xin lỗi hiệu quả

Nói “Tôi xin lỗi” là một vấn đề lớn, đặc biệt là đối với những nhà lãnh đạo.
Sẽ có lúc cả chúng ta và những người chúng ta lãnh đạo sẽ mắc lỗi. Sau tất cả thì mắc lỗi mới là con người.
Việc thừa nhận rằng chúng ta mắc lỗi và nói “Tôi xin lỗi” là việc rất quan trọng để duy trì những mối quan hệ thiết thực với những người chúng ta lãnh đạo. Trong Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu 5:23-24 Chúa Giêsu nói chúng ta hãy đi làm hòa với người khác trước khi đến dâng lễ vật của mình trên bàn thờ. Chúng ta thậm chí được yêu cầu giải quyết mâu thuẩn nhanh chóng với kẻ thù của chúng ta.
Nói “Tôi xin lỗi” không làm cho chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo yếu thế. Ngược lại, nó diễn tả tính cách mạnh mẽ. Vì vậy chúng ta hãy nhanh chóng xin sự tha thứ và tha thứ cho người khác. Với cách này chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách với những người khác.
Khi bạn xem video ngày hôm nay của Ken Blanchard, hãy suy nghĩ về việc bạn cảm thấy như thế nào với việc nói “ Tôi xin lỗi” như một nhà lãnh đạo.

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Xin lỗi, thừa nhận chúng ta mắc lỗi và đơn sơ nói “Tôi xin lỗi” chắc chắn là một trong những điều khó nhất đối với những nhà lãnh đạo. Lời xin lỗi hiệu quả được thực hiện đúng khi bắt đầu với sự từ bỏ, đối diện với sự thật và kết thúc với sự chính trực, công nhận rằng những hành động của bạn không đồng nhất với con người bạn.

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Có ai đó trong cuộc đời bạn hiện nay bạn cần phải xin lỗi không? Có thể đó là một người hàng xóm mà bạn đã đối xử tệ? Có thể là một đồng nghiệp mà bạn đã làm tổn thương với lời nói hoặc hành động của mình. Có thể là chồng/vợ của bạn hoặc con cái của bạn? Nếu vậy, hãy xử sự đúng bằng cách đơn sơ thừa nhận với bản thân và với họ rằng bạn đã sai. Thật đáng kinh ngạc sự tự do và bình an sau lời nói đơn giản “ Tôi xin lỗi!”

LỜI ĐỂ SỐNG
“Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.” Gia-cô-bê 5:16