Phương cách của người thợ mộc và người mới vào nghề

0
1885

Phương cách của người thợ mộc và người mới vào nghề

Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến phương cách của người thợ mộc, đặc biệt ở giai đoạn học việc chúng tôi gọi là người mới vào nghề.
Có 4 cấp độ học việc trong hành trình từ người mới vào nghề trở thành thợ cả thực thụ của một kỹ năng. Một người mới vào nghề chỉ mới bắt đầu một nhiệm vụ và chưa có kiến thức cũng như kinh nghiệm như những đồng nghiệp dày dặn hơn họ.
Những người mới vào nghề có những nhu cầu lãnh đạo đặc biệt. Đó là công việc của chúng ta, như những nhà lãnh đạo, nhận ra và trang bị cho họ sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết để phát triển trong vai trò hiện tại của họ. Nếu chúng ta lờ đi những nhu cầu đặc biệt đó, sẽ khó khăn hơn cho người mới vào nghề trưởng thành và phát triển trong những nhiệm vụ của họ và trong giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ đến những người mới vào nghề mà bạn thực sự tin tưởng. Bạn đang lãnh đạo họ như thế nào?
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Bạn trang bị và ủy quyền cho những người mới vào nghề như thế nào dưới sự chăm sóc của bạn để giúp họ trưởng thành và phát triển trong vai trò của họ?
2. Điều gì đặc biệt về cách bạn lãnh đạo những người mới vào nghề dưới sự lãnh đạo của bạn?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu hơn.
1. Hãy dành thời gian với những người mới vào nghề ơ những điều cơ bản bình thường và giúp họ hoạch định một kế hoạch để có thêm kiến thức và sự chuyên nghiệp.
2. Hãy cầu nguyện cho những người mới vào nghề và cầu xin sự khôn ngoan trong việc lãnh đạo họ.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại.”Cô-lô-xê 3:12