Phương cách của người thợ mộc và thợ cả

0
1730

Phương cách của người thợ mộc và thợ cả

Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến phương cách của người thợ mộc, đặc biệt ở giai đoạn cuối cùng chúng tôi gọi là Thợ Cả.
Chúng ta đã đồng hành với Chúa Giêsu và các môn đệ, chúng ta xem Ngài gọi những người đàn ông không có kỹ năng và thật không thực tế để thực hiện sứ vụ của Ngài. Chúng ta nhìn thấy cách Chúa Giêsu lập nhóm những người bình thường và giúp họ phát triển từ những người mới vào nghề bằng tất cả các cách để trở thành những Thợ Cả giàu kỹ năng, những người sau cái chết của Ngài đã được trang bị đầy đủ và được sai đi để thực hiện sứ vụ của Ngài.
Đạt đến giai đoạn Thợ Cả không có nghĩa là kết thúc cuộc hành trình. Nó không có nghĩa là nghỉ hưu, không là gì cả! Nó chỉ đơn giản là tập trung vào việc trao quyền, tư vấn và sẳn sàng giúp những người mà bạn sai đi có đầy đủ tự tin để thực hiện công việc.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ về những người bạn lãnh đạo. Có người nào bạn có thể công nhận trở thành Thợ Cả không? Người bạn có thể tự tin sai đi để thay mặt bạn bởi vì bạn luôn ở cạnh sẳn sàng trợ giúp nếu cần?
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Trong số những người bạn lãnh đạo, bạn có nghỉ tới ai đã sẳn sàng trở thành một Thợ Cả không? Nếu không có ai chợt nảy ra trong đầu bạn, điều gì đưa đến cho bạn để chuyển một trong những thợ lành nghề sang giai đoạn Thợ Cả?
2. Vài trò của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn công nhận một trong những thợ lành nghề của bạn trở thành một thợ cả?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng hưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy đọc sách Giô-sua chương 1 và suy nghĩ đến hành trình Giôsua trở thành một thợ cả.
2. Hãy cầu nguyện và cầu xin Thiên Chúa giúp bạn lãnh đạo với “ bàn tay rộng mở” không nắm giữ vị thế hay quyền lực, nhưng giải phóng và trao nó cho những người khác.

LỜI ĐỂ SỐNG
Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.”
Giô-sua 1:5