Sự lãnh đạo của bạn có tầm quan trọng

0
1875

Sự lãnh đạo của bạn có tầm quan trọng

Chúc mừng bạn! Bạn đã đi đến bài cuối cùng của hành trình sau khóa Lãnh Đạo Như Giêsu!

Chúng tôi hi vọng chuỗi những thông điệp, những câu Kinh Thánh và những ứng dụng thực tế này hữu ích đối với bạn. Chúng tôi cũng hi vọng rằng những hiểu biết và thách thức bạn nhận được sẽ giúp bạn có những điều chỉnh cần thiết trong cách thức bạn lãnh đạo và ảnh hưởng người khác.

Chúng tôi không phải thuyết phục bạn rằng sự lãnh đạo có tầm quan trọng. Bằng cách tham dự khóa Gặp Gỡ bạn đã thể hiện mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo như Giêsu rồi.

Hành trình của bạn chỉ mới bắt đầu và chúng tôi muốn bạn biết rằng tất cả chúng tôi tại tổ chức Lãnh Đạo Như Giêsu ở đây để giúp đỡ và hỗ trợ bạn hết sức có thể.
Nếu bạn muốn giữ cam kết với chúng tôi, hãy đăng ký blog hoặc những hoạt động tôn giáo trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Bạn cũng có thể đến thăm cửa hàng của chúng tôi để có những nguồn lực cho bước tiếp theo.

Hôm nay, chúng tôi gửi đến bạn một đoạn phim ngắm nhưng mạnh mẽ để một lần nữa nhắc nhở bạn tại sao sự lãnh đạo của bạn có tầm quan trọng và tại sao Chúa Giêsu là gương mẫu lãnh đạo tuyệt vời nhất chúng nên đi theo.