Phương cách của người thợ mộc và thợ học việc

0
2073

Phương cách của người thợ mộc và thợ học việc

Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến Phương Cách của Người Thợ Mộc, đặc biệt ở giai đoạn học việc chúng tôi gọi là Thợ Học Việc.
Thợ học việc là giai đoạn thứ hai trong cuộc hành trình. Thợ học việc là người đã trải qua sự trưởng thành nhất định trong một công việc, nhưng cũng đã có trải nghiệm về sự chán nản trong cuộc hành trình.
Việc cho phép thợ học việc mắc lỗi là chìa khóa để giúp họ tiếp tục phát triển. Mở rộng sự khoan dung trong thời gian này sẽ giúp họ tự tin hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn như một nhà lãnh đạo để xây dựng mối tương quan tin tưởng với thợ học việc của bạn.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ về những thợ học việc mà bạn tin tưởng. Bạn đang khuyến khích họ như thế nào trong hành trình của họ?
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Đâu là điều duy nhất trong cách bạn lãnh đạo những thợ học việc?
2. Bạn giúp thợ học việc học hỏi và phát triển từ những sai lầm của họ như thế nào?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy dành thời gian với thợ học việc trong những điều cơ bản và giúp họ vượt qua sự chán nản và nỗi lo sợ trong việc mắc sai lầm.
2. Hãy cầu nguyền cho những thợ học việc và cầu xin sự khôn ngoan để lãnh đạo họ.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm.” 1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:11