Phương cách của người thợ mộc và thợ lành nghề

0
1960

Phương cách của người thợ mộc và thợ lành nghề

Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến phương cách của người thợ mộc, đặc biệt ở giai đoạn học việc chúng tôi gọi là Thợ lành nghề.
Thợ lành nghề là giai đoạn thứ 3 trong hành trình học việc. Một thợ lành nghề là người có khả năng tốt để thực hiện công việc không cần nhiều sự giám sát. Vì đã có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc nên một thợ lành nghề có thể trở nên quá tự tin vào khả năng của mình và rơi vào tình trạng tự kiêu hoặc thậm chí tự mãn.
Trao cho thợ học việc nhiều trách nhiệm và thử thách hơn là chìa khóa để giúp họ tiến triển hơn.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ về thợ học việc mà bạn đặt tin tưởng. Bạn đang thử thách và trao quyền cho họ bằng những cách nào?
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Điều gì là duy nhất trong cách bạn lãnh đạo thợ lành nghề?
2. Làm thế nào bạn giữ cho thợ lành nghề có động lực và cam kết trong công việc của họ?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy xem việc tư vấn là một cách để truyền sự khôn ngoan và kinh nghiệm của bạn vào thợ lành nghề của bạn. Hãy lên lịch cho việc tư vấn.
2. Hãy cầu nguyện cho thợ lành nghề và cầu xin sự khôn ngoan để lãnh đạo họ.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.” I-sai-a 50:7