Những Phúc Lành Bị Bỏ Lỡ

0
812

Bạn có bao giờ tự hỏi chính mình rằng mình đã bỏ lỡ bao nhiêu phước lành trong một ngày chỉ vì bạn đưa ra quyết định mà không kiểm tra với Thiên Chúa trước không? Có bao nhiêu hộp sẽ được xếp chồng lên nhau trong nhà kho của Thiên đường được đánh dấu là “Những Phước Lành của cô Kim bị bỏ lỡ?” (tác giả tên là Kim) Tôi nhớ lại khi tôi học lớp 4, giáo viên của chúng tôi đang làm một bảng thông báo và đặt câu hỏi sau: Bạn Muốn Trở Nên Như Thế Nào Khi Lớn Lên? Tôi đã không phải suy nghĩ hai lần. Tôi đã luôn muốn trở thành một giáo viên. Tuy nhiên, khi cô ấy đi quanh phòng, tất cả các cô gái đều nói rằng họ muốn trở thành giáo viên. Vì vậy, tôi quyết định không muốn giống như những người khác và khi giáo viên đến gần tôi, miệng tôi há to và thốt ra: “Tôi muốn trở thành một nhà khảo cổ học”. Bây giờ, tôi sẽ không bao giờ biết nó đến từ đâu trên thế giới. Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi là người duy nhất trong lớp chọn nghề đó.

Một vài ngày sau, chúng tôi đang ngồi trong lớp và giáo viên gọi một trong những cô gái đã chọn nghề dạy học khi trưởng thành của họ, và để họ lên trước lớp và dạy một phần của bài học. Mỗi ngày một “giáo viên” khác phải dạy một phần của bài học. Tôi quá thất vọng vì đã bỏ lỡ cơ hội làm điều mà tôi hằng mong ước – dạy học. Tất cả là do tôi tự cho mình là khác biệt và không chân thật với trái tim mình. Tôi đã bỏ lỡ một ơn lành.

Việc bỏ lỡ những Ơn lành đã có từ thuở sơ khai. Hãy suy nghĩ về một số ví dụ sau đây mà chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh thánh:

  • Adam và Eve và câu hỏi gây tranh cãi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng ta không cắn một miếng táo?”
  • Nếu Ca-in không giết A-bê thì sao?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu Đa-vít không theo đuổi Bát Se-va?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu Gia-cốp không nhận quyền khai sinh của Ê-sau?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu Phêrô không chối rằng ông đã biết Chúa Giê-su 3 lần trước khi gà trống gáy?
  • Nếu Giu-đa không phản bội Chúa Giê-su thì sao?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu Giô-na chịu đi đến Ni-ni-vê khi Chúa bảo với ông lần đầu tiên? Một điều may mắn mà chúng ta biết chính là ông ta sẽ không phải dành thời gian trong bụng cá voi!

Còn Áp-ra-ham và Xa-ra thì sao? Câu chuyện của họ bắt đầu khi họ được biết đến với cái tên Áp-ram và Xa-rai. Chúa bảo Áp-ram mang vợ ông là Xa-rai và cháu trai ông, Lót, rời khỏi đất nước và dân tộc của ông và đi đến một vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho ông. Ngài tiếp tục nói với ông ta rằng Ngài sẽ làm cho ông ta trở thành một dân tộc vĩ đại, làm cho danh anh ta trở nên vĩ đại và tất cả mọi người trên trái đất sẽ được ban phước bởi Áp-ram. Chúa đã ở với họ khi họ hành trình về đích trên sông Ne-ghép.

Một nạn đói xảy ra trong xứ ấy, vì vậy Áp-ram xuống trú ngụ ở Ai-cập. Trên đường đi, Abram yêu cầu Xa-rai đóng giả làm em gái của mình để người Ai Cập không giết ông vì nàng là một phụ nữ rất xinh đẹp. Sau khi cho Áp-ram gia súc và đầy tớ, Pha-ra-ô ra lệnh cho người của vua tống ông Áp-ram đi, cùng với vợ ông và tất cả những gì ông có. Những phước lành nào đã bị bỏ lỡ vì Áp-ram không tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho ông và gia đình theo lời Ngài đã hứa?

Thời gian trôi qua, Áp-ram và Lót ly tán gia đình, gia súc, tôi tớ và mỗi người thành lập trang trại của riêng mình. Chúa tiếp tục hứa với Áp-ra-ham về việc ông sẽ có vô số con cháu và đất đai và phước lành. Một đêm nọ, Chúa đến với Áp-ram trong một viễn cảnh để trấn an Áp-ram rằng Ngài ở đó vì ông. Áp-ram chất vấn Chúa vì cho đến thời điểm này ông và Xa-rai chưa sinh ra con cái. Chúa đã hứa với Áp-ram rằng ông sẽ sinh một con trai và con cháu của ông sẽ đông như sao trên trời. Áp-ram tin Ngài.

Vài năm trôi qua, Xa-rai vẫn chưa có con và tin rằng Chúa sẽ không ban cho cô bất kỳ đứa con nào, vì vậy cô đã giao đầy tớ của mình, Ha-ga, cho Áp-ram. Ha-ga mang thai và có một con trai, Ít-ma-ên. Những mối phúc lành nào đã bị bỏ lỡ vì họ không trông đợi Chúa ban người con trai như đã được hứa?

Những mối phúc lành nào đã bị bỏ lỡ vì họ đã không cậy trông vào Chúa?

Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và trao cho ông tên Áp-ra-ham và đặt ông làm cha của vô số dân tộc. ĐỨC CHÚA cũng đổi tên của Xa-rai thành Xa-ra và bảo với Áp-ram rằng nàng sẽ mang thai vào cùng thời điểm này năm sau. Xa-ra sẽ 90 tuổi vào thời điểm đứa trẻ này ra đời, điều mà Áp-ra-ham thấy khá hài hước. Năm sau, đúng như lời Chúa hứa, I-xa-ác được sinh ra. Đức Chúa đã ban theo lời của Ngài bất chấp các phước lành bị bỏ lỡ trong suốt cuộc đời của Áp-ra-ham, và giao ước của Ngài với Áp-ra-ham và I-xa-ác đã sản sinh ra nhiều quốc gia và con cháu đông như sao trên trời.

Chúng ta rút ra được bài học gì từ tất cả những điều này?

  • Chúa muốn ban phước lành cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm chính là cầu xin Ngài! (Phi-líp-phê 4:19)
  • Chúa quan tâm mọi sự – dù là lớn hay nhỏ! Nếu điều đó quan trọng đối với chúng ta, thì nó cũng quan trọng đối với Chúa. (1 Phêrô 5:7)
  • Khi bạn lỡ bỏ lỡ một mối phúc lành, cứ tiếp tục, và hãy trông đợi đến ơn lành tiếp theo để không bỏ lỡ một lần nữa! (I-sai-a 43:18)

Hãy tìm kiếm những Ơn Phúc!

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/missed-blessings

Người dịch: Anna NQ