Trong tầm ảnh hưởng – Under the Influence

0
1255

Have you ever been frustrated by other drivers on the road? What a question! Who hasn’t been frustrated by other drivers? God recently convicted me of overexerting my highway prowess and it caused me to think about the areas in my life where I have influence.

Bạn có bao giờ cảm thấy bực bội vì những tài xế lái xe trên đường? Aha, hỏi gì lạ kì! Ai mà không một lần cảm thấy bực bội phải không? Thời gian gần đây, Thiên Chúa đã nhắc nhở tôi trong một lần lái xe vượt tầm kiểm soát trên đường cao tốc và điều đó đã khiến tôi suy nghĩ về tầm ảnh hưởng của mình lên các phạm vi khác của cuộc sống.

I was on the way to work, probably running a few minutes late, when I got behind a slow car in my neighborhood. I followed this person closely so as not to miss the opportunity of scooting through a yellow light or then some. As we approached a turn on a quiet street, I quickly scooted around in an effort to maintain my pace when the car in front of me laid on their horn.

Hôm đó, tôi đang trên đường đi làm, có lẽ sẽ trễ vài phút, nhưng tôi lại phải đi sau chiếc xe của người hàng xóm đang chạy một cách chậm chạp. Tôi theo sát người này để không bỏ lỡ cơ hội lướt qua đèn vàng hoặc bất kỳ cơ hội nào khác. Khi chúng tôi gần đến một ngã rẽ khá vắng, tôi liền nhanh chóng di chuyển qua lại để tìm cách vượt qua, trong khi đó chiếc xe phía trước thì liên tục bấm còi.

Is it just me or is there an unspoken horn etiquette? A quick honk is a wake-up call. A couple short honks is a hello to someone you know. But an extended honk shows frustration or anger. This car was definitely sharing the latter.

Tôi tự hỏi chỉ có tôi nhận thấy điều này hay đó là một quy tắc bất thành văn? Tiếng còi như một lời gọi tỉnh thức. Những tiếng còi ngắn là lời chào đến một ai đó mà bạn biết. Nhưng nếu tiếng còi dài nó thể hiện sự tức giận hay thất vọng bực bội, và chiếc xe đó đang thể hiện điều này

I was immediately sorry. It is never my intention to irritate someone, certainly not first thing in the morning. Then the Lord reminded me that I influence others in one way or another regardless of my intentionality.

Tôi ngay lập tức cảm thấy hối hận. Tôi chưa bao giờ có ý định chọc tức một ai đó, chắc chắn không phải là việc đầu tiên trong buổi sáng. Và đó chính là cách mà Thiên Chúa đã nhắc nhở tôi về việc tôi ảnh hưởng lên người khác theo cách này hay cách khác theo chủ ý của mình.

My job. My marriage. My daughter. My friendships. My church and the discipleship group I lead. The list goes on and even includes the cashier at the grocery store and the instructor at my gym. I have to ask myself is it obvious my life looks different than the lives of those around me?

Công việc. Hôn nhân. Cô con gái của tôi. Tình bạn. Nhà thờ và những người trong nhóm mà tôi lãnh đạo. Danh sách vẫn còn dài và thậm chí bao gồm cả nhân viên thu ngân tại quầy tạp hóa và cả hướng dẫn viên tại phòng gym. Tôi tự hỏi chính mình rằng có phải cuộc sống của tôi rất khác so với những người xung quanh tôi hay không?

As a follower of Jesus, my life should reflect His life. 1 John 2:6 says, “The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked.”

Để trở thành một môn đệ của Chúa Giê-su, thì cuộc sống của tôi phải phản ánh cuộc sống của Ngài ấy. Gioan 1, 2:6 nói rằng, “Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.”

In all the areas of my life, I am to walk as Jesus walked. It seems like a lofty goal, but thankfully God guides us! Here are a few suggestions for seeking God’s guidance:

Trong mọi mặt cuộc sống của tôi, tôi đi như Chúa Giê-su từng đi. Đó có vẻ như là một mục tiêu rất xa vời, nhưng với lòng cảm tạ, Ngài sẽ luôn hướng dẫn chúng ta! Và sau đây là một vài gợi ý để tìm kiếm ý Chúa:

•        Spend time in prayer – Dành thời gian để cầu nguyện

ü It’s hard to imitate someone you don’t know. Spend time talking with God and get to know His heart.

ü Thực sự rất khó để noi gương người nào đó mà bạn không biết, vì thế hãy dành thời gian để nói chuyện với Thiên Chúa và đón nhận Ngài.

ü “This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.” – 1 John 5:14

ü “Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, đó là: Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý người” – Gioan 1, 5:14

•        Reflect on Scripture – Suy niệm Lời Chúa

ü Don’t just read God’s Word, meditate on it. Let the Holy Spirit teach you in your times of reading. Some of my favorite reading plans are Foundations 260 and She Reads Truth/He Reads Truth.

ü Đừng chỉ đọc Lời Chúa, mà hãy suy niệm dựa trên Lời Chúa. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bạn trong lúc đọc. Một vài hướng dẫn mà tôi ưa thích đó là “Foundation 260” và “She Reads Truth/He Reads Truth” (Foundations 260 là cuốn sách hướng dẫn cách đọc Kinh Thánh. “She Reads Truth/He Reads Truth” là cuốn sách hướng dẫn đọc Kinh Thánh cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi)

ü “And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit.” – 2 Corinthians 3:18

ü “Tất cả chúng ta, mặt không màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được  biến  đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động  của Chúa là Thần Khí.” – 2 Cô-rin-tô 3:18

•        Find a mentor – Tìm kiếm một người cố vấn

ü Find someone who you know is following Jesus and ask them for their mentorship in your life. One of my greatest joys has been having Jesus-like women in my life who have shown me what it means to follow Him. Ask God to reveal who that person should be for you!

ü Tìm kiếm một người bạn biết đang đi theo Chúa Giê-su và hãy yêu cầu họ trở thành cố vấn trong cuộc sống của bạn. Một trong những niềm vui lớn nhất của tôi chính là có những Chúa Giê-su như người phụ nữ của cuộc đời tôi – người khiến cho tôi cảm thấy ý nghĩa khi đi theo Chúa Giê-su.

ü “And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another…” – Hebrews 10:24-25

ü “Chúng ta hãy để ý nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm, nhất là khi an hem thấy Ngày Chúa đến đã gần.” – Trích Thư Do Thái 10: 24-25

I had a Christian fish on the back of my first car and I didn’t think much about cutting someone off or making that light just as it turned red. But as I’ve grown in my relationship with the Lord, He’s taught me that my influence extends to ALL areas of my life, including when I’m behind the wheel.

Tôi có một thánh giá được treo phía sau chiếc xe đầu tiên của tôi và tôi thực sự không nghĩ nhiều về việc tạt ngang đầu xe một ai đó hoặc chạy vượt đèn đỏ. Nhưng vì tôi lớn lên trong mối quan hệ thiêng liêng với Thiên Chúa, Ngài dạy tôi rằng tôi ảnh hưởng lên mọi mặt của cuộc sống, ngay cả tôi khi tôi đang ngồi sau tay lái.

Who’s under your influence? What opportunities has God given you to influence others for His glory today?

Ai đang nằm trong tầm ảnh hưởng của bạn? Ngày hôm nay Thiên Chúa đã trao cho bạn cơ hội nào để bạn ảnh hưởng đến người khác nhằm tôn vinh Ngài?

Anna Nhu Quynh dịch

Tác giả:

Chelsea Arrington