Words to Live By – Lời Chúa Cho Đời Sống

0
526

New Testament “epistles” were written to believers scattered across the ancient world. They address challenges being experienced in local churches. Explain theology. Remind believers of the value of knowing Jesus. Encourage perseverance and faith amid challenges. Exhort disciples to live today with an eye on the future God has in store for them. Their lessons and encouragement remain available to you today. Which of these do you need so you can love, live, and lead like Jesus?

Kinh Thánh Tân Ước “thư gửi các tín hữu” đã được viết cho các tín hữu ở khắp nơi trong thế giới cổ đại. Những bức thư gửi các tín hữu ấy đã giúp giải quyết rất nhiều vấn đề đang xảy ra trong các giáo xứ địa phương. Giải thích về thần học. Nhắc nhở các tín hữu về những hồng ân khi biết đến Chúa Giêsu. Khuyến khích sự kiên trì và giữ vững niềm tin sự trung thành giữa những thách thức thời bấy giờ. Khuyên nhủ các tông đồ hãy sống ngày hôm nay bằng cái nhìn về tương lai mà Thiên Chúa đã dành cho họ. Những bài học và sự khuyến khích có trong những bức thư gửi các tín hữu ấy vẫn còn giá trị với bạn cho đến tận ngày nay. Trong tất cả các thư gửi các tín hữu của các Thánh Tông Đồ ấy, bạn cần phải có những điều gì để bạn có thể yêu thương, sống, và lãnh đạo như Giêsu?

For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. – 2 Peter 1:5-8

Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.8 Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. – Thư 2 của Thánh Phê-rô 1:5-8

Prayer: Lord, encourage me as I open Your Word. Bring ancient words to life and empower me to lead in Jesus’ name. Amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin hãy luôn thôi thúc khuyến khích khi con đọc Lời Chúa. Xin hãy giúp con để con có thể đem những lời khuyên có từ thời xa xưa ấy vào trong cuộc sống của con và xin trao quyền cho con để con lãnh đạo nhân danh Chúa Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/devotionals/words-live

Người dịch: Anna NQ