Tính tự kiêu và sự lãnh đạo

0
1890

Tính tự kiêu và sự lãnh đạo

Hôm nay chúng ta sẽ nói về tính tự kiêu
Hầu hết chúng ta đã quen với câu Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn rằng: “Kiêu căng đưa đến sụp đổ…” Châm ngôn 16:18.
Tự Kiêu là một trong những thái độ nguy hiểm nhất đối với một nhà lãnh đạo, nhưng rất nhiều người trong chúng ta hay lờ đi hoặc bỏ qua nó. Khi nhà lãnh đạo khác thể hiện tính tự kiêu, chúng ta lại nhanh chóng lên tiếng phê phán, nhưng khi chúng ta rơi vào sự tự kiêu của chính mình thì chúng ta lại nhìn nhận việc đó theo chiều hướng khác.
Khi bạn lắng nghe thông điệp ngày hôm nay về tính tự kiêu, hãy nghĩ về cách mà bạn sẽ trưởng thành như một nhà lãnh đạo nếu bạn giữ lấy sự khiêm nhường và nói KHÔNG với tính tự kiêu
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau
khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Những tình huống nào làm cho tính tự kiêu của bạn trỗi dậy?
2. Bạn có thể nghĩ về một thời điểm mà tính tự kiêu khiến bạn mất những mối tương quan?
3. Quyền lực, địa vị và sự công nhận có quan trọng với bạn không? Tại sao?
4. Bạn có thể thực hiện những bước nào khi cảm thấy tính tự kiêu của mình đang gia tăng?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG 
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiểu biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ hướng chúng ta sống và lãnh đạo khác đi.
1. Hãy tập trung chú ý đến những người khác hơn là bản thân
2. Hãy khen thưởng cho những ai thực hiện tốt công việc

LỜI ĐỂ SỐNG 
“Đức Chúa phán thế này: “Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan; kẻ hùng mạnh, đừng tự hào mình hùng mạnh; kẻ giàu có, đừng tự hào mình giàu có …” Giê-rê-mi-a 9:22.