Loại Chúa Ra (EGO)

0
1538

Loại Chúa Ra (EGO)

Hôm nay chúng ta hãy tập trung về Loại Chúa Ra hay gọi tắt là EGO
Bạn có đồng ý rằng “bản ngã” thường là rào cản lớn nhất để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả ?
Động cơ ích kỷ, tâm trạng xem mình là nạn nhân, chú tâm đến người khác và những “sự việc” như là mục tiêu chính của sự đảm bảo – tất cả những điều đó là rào cản chúng ta tự tạo nên trên con đường trở nên nhà lãnh đạo hiệu quả.
Khi bạn lắng nghe thông điệp ngày hôm nay về Loại Chúa Ra, hãy nghĩ về mọi phương cách mà bạn có thể Loại Chúa Ra và nhờ ơn Chúa Thánh Thần bạn có thể thay đổi điều đó như thế nào.
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau
khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Bạn loại Chúa ra bằng cách nào ?
2. Bạn có thể nghĩ về một nhà lãnh đạo mà tầm ảnh hưởng của người đó bị giảm sút khi Loại Chúa Ra ?
3. Bắt đầu hôm nay, đâu là điều bạn có thể thực hiện để không Loại Chúa Ra nữa.

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể có hiểu biết rộng, nhưng những hiểu biết đó không giúp chúng ta thay đổi. Một khi chúng ta ứng dụng những kiến thức và sự khôn ngoan vào hành động thì chúng ta mới thay đổi cách chúng ta lãnh đạo.
1. Trong tuần này hãy chia sẻ thông điệp Loại Chúa Ra với ít nhất 1 người
2. Cam kết nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng được tôn thờ, là nguồn bình an, và là Đấng có thẩm quyền tối thượng của bạn.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi” TV 20,7