Đâu là hình ảnh tương lai của bạn?

0
2055

Đâu là hình ảnh tương lai của bạn?

Hôm nay, chúng tôi muốn nói với bạn về hình ảnh tương lai của bạn.
Bạn có hình ảnh rõ ràng rằng bạn muốn tương lai của bạn sẽ như thế nào không?
Chúng ta đọc trong sách Giảng Viên 8:7 rằng: “không sao biết được điều gì sẽ xảy ra, và điều sẽ xảy ra, nào có ai báo trước?” Khi chúng ta nói đến một hình ảnh tương lai rõ ràng thì chúng ta không nhằm ý “biết” những gì sẽ xảy đến cho bằng chúng ta ám chỉ có một hình ảnh hoặc một ý tưởng về những kết quả mà chúng ta muốn phấn đấu hướng tới.
Chúa Giêsu đã vẽ ra một hình ảnh tương lai vĩ đại cho các môn đệ, Ngài sai họ đi loan báo Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ về hình ảnh tương lai mà bạn đang vẽ ra cho những người bạn lãnh đạo.
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Lần gần đây nhất bạn vẽ ra hình ảnh tương lai rõ ràng cho những người bạn lãnh đạo và ảnh hưởng là khi nào?
2. Điều gì ngăn cản bạn khỏi việc vẽ ra hình ảnh tương lai rõ ràng hoặc khỏi việc hết lòng phấn đấu hướng tới nó?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy thực hành nói ra hình ảnh tương lai rõ ràng của bạn với vợ/chồng hoặc một người bạn thân.
2. Hãy chia sẻ hình ảnh tương lai của bạn với những người bạn lãnh đạo. Hỏi xem họ có hiểu nó không. Họ có hiểu được sau đó không? Nó có rõ ràng và hấp dẫn không?

LỜI ĐỂ SỐNG
“Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” Giê-rê-mi-a 29:11