Đâu là những giá trị của bạn

0
643

Đâu là những giá trị của bạn

Hôm nay, chúng tôi muốn nói với bạn về những giá trị của bạn.

Nếu ai đó theo dõi cách bạn lãnh đạo và ảnh hưởng người khác, họ có thể nói bạn đại diện cho điều gì?

Những giá trị của chúng ta nằm ở con tim qua cách chúng ta phản ánh Chúa Giêsu cho những người khác. Những giá trị đặt không đúng chỗ không chỉ ngăn chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả, mà còn làm cho chúng ta vô hiệu giống như những ngôn sứ trước kia của Thiên Chúa.

Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ về những giá trị của bạn và xem chúng có giúp bạn lãnh đạo và ảnh hưởng người khác cách hiệu quả để tôn vinh Thiên Chúa không.

Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình saukhóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Lần gần đây nhất bạn suy nghĩ về những giá trị của bản thân là khi nào? Bạn đã học được điều gì?
2. Bạn cần thay đổi điều gì để sống theo những giá trị của mình cách rõ ràng hơn?
3. Hãy nghĩ đến một người có những giá trị rõ ràng và cách người đó sống theo những giá trị đó trong cuộc sống hằng ngày.

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Chỉ duy nhất việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy ghi lại tuyên bố sứ vụ cá nhân của bạn và đặt nó ở nơi dễ nhìn thấy như một lời nhắc nhở hằng ngày.
2. Hãy chia sẻ tuyên bố sứ vụ cá nhân của bạn với vợ/chồng hoặc một người bạn thân và yêu cầu họ giữ bạn đi đúng hướng.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng  thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.”  1 Phê-rô 2:12