Mục đích của bạn là gì?

0
1871

Mục đích của bạn là gì?

Hôm nay, chúng tôi muốn nói với bạn về mục đích của bạn.
Nếu ai đó hỏi bạn: Mục đích cuộc đời bạn là gì? Bạn sẽ trả lời như thế nào?
Khi bạn lãnh đạo và ảnh hưởng những người khác, bạn có biết LÝ DO tại sao đằng sau sự lãnh đạo của bạn không? Nếu mục đích của bạn và LÝ DO của bạn không rõ ràng, sự lãnh đạo của bạn và cách bạn tương tác lên những người khác sẽ phản ánh điều đó.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay và tuyên bố sứ vụ cá nhân của Ken Blanchard, hãy suy nghĩ về việc có một mục đích rõ ràng có thể giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn như thế nào.
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Lần gần đây nhất bạn suy nghĩ về mục địch cuộc đời mình là khi nào?
2. Hãy suy nghĩ đến một vài người mà bạn biết có mục đích cuộc đời rõ ràng. Họ diễn tả nó qua cách họ lãnh đạo và ảnh hưởng những người khác như thế nào?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Chỉ duy nhất việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy ghi lại tuyên bố sứ vụ cá nhân của bạn và đặt nó ở nơi dễ nhìn thấy như một lời nhắc nhở hằng ngày.
2. Hãy chia sẻ tuyên bố sứ vụ cá nhân của bạn với vợ/chồng hoặc một người bạn thân và yêu cầu họ giữ bạn đi đúng hướng.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Nhưng sở dĩ Ta còn cho ngươi sống, là để người nhìn thấy sức mạnh của Ta, và để thiên hạ loan truyền danh Ta trên khắp mặt đất.”
Xuất Hành 9:16