Được mời gọi hay bị điều khiển

0
1766

Được mời gọi hay bị điều khiển

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những nhà lãnh đạo được mời gọi và những nhà lãnh đạo bị điều khiển Trên hết tất cả, có một sự khác biệt lớn giữa hai kiểu lãnh đạo này.
Những nhà lãnh đạo được mời gọi hiểu rằng vị trí và tầm ảnh hưởng mà họ đang có chỉ là những thứ vay mượn từ tha nhân, và họ chỉ là quản gia với trách nhiệm bảo quản và sử dụng những điều đó một cách hiệu quả nhất có thể.
Những nhà lãnh đạo bị điều khiển thì lãnh đạo trên nền tảng quyền lực, họ xem địa vị cũng như những mối tương quan của họ là phương cách để thăng tiến
Bạn lãnh đạo như thế nào? Bạn là nhà lãnh đạo được mời gọi hay bị điều khiển? Hãy suy nghĩ về điều này khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay.
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Cách bạn lãnh đạo cho thấy bạn là nhà lãnh đạo được mời gọi hay bị điều khiển? Điều đó được thể hiện như thế nào?
2. Bạn đáp trả lại những góp ý tiêu cực như thế nào? Hãy thành thật khi trả lời nhé
3. Hôm nay bạn có thể thay đổi một điều gì để trở nên giống một nhà lãnh đạo được mời gọi hơn?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Chỉ duy nhất việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy suy nghĩ thấu đáo về những góp ý mà bạn nhận được, đặc biệt là những góp ý tiêu cực.
2. Hãy thừa nhận rằng vị trí lãnh đạo của bạn chỉ là thứ vay mượn từ tha nhân và bạn chỉ là quản gia với trách nhiệm bảo quản và sử dụng những điều đó một cách hiệu quả nhất.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Anh em đừng tự bảo: “Chính năng lực của tôi và sức mạnh bàn tay tôi đã tạo ra cho tôi sự giàu có này. Anh em hãy nhớ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em , vì Người ban cho anh em năng lực tạo ra sự giàu có …”
Đệ Nhị Luật 8:17-18